Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis like-plus.pl jest platformą służącą do wymiany linków społecznościowych i ruchu (Auto-Surf) na stronach pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami.
 2. W dalszej części regulaminu serwis like-plus.pl jest nazywany serwisem lub serwisem Like-Plus.pl | DARMOWA WYMIANA FANÓW - Lubię To
 3. W dalszej części regulaminu użytkownikiem jest nazywana osoba posiadająca konto w serwisie Like-Plus.pl | DARMOWA WYMIANA FANÓW - Lubię To
 4. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania.
 6. Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji, która wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail.
 7. Każda osoba może posiadać tylko jedno konto. W przypadku podejrzenia, że użytkownik posiada więcej niż jedno konto, wszystkie jego konta zostaną zablokowane, a następnie skasowane. Razem z kontem usunięte zostaną wszystkie strony użytkownika i punkty które On zgromadził.
 8. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

II. Dodawanie stron przez użytkownika

 1. Każdy użytkownik może ododać nieograniczoną ilość stron, profili portali społecznościowych.
 2. Zabrania się dodawania stron zawierających treści:
  • niezgodne z polskim prawem
  • obraźliwe, szerzące nienawiść, rasizm.
  Takie strony będą usuwane, a konto użytkownika blokowane.
 3. Strony należy dodawać do właściwych kategorii - typów - w innym przypadku strony będą usuwane, a konto użyrkownika nagminnie niestosującego się do w/w punktu blokowane.
 4. Dla każdej strony użytkownik może ustawić wynagrodzenie za klik. Dla konta standard od 1 do 5 punktów, a dla konta VIP od 1 do 10 punktów.

III. Zasady zdobywania i przyznawania punktów

 1. Każdy nowo zarejstrowany użytkownik otrzymuje 20 punktów, które może wykorzystać do promowania swoich stron w serwisie Like-Plus.pl | DARMOWA WYMIANA FANÓW - Lubię To.
 2. Każdy użytkownik ma możliwość zdobywania od 1 do 10 punktów poprzez:
  • kliknięcia Lubię to!
  • kliknięcia Google +1
  • śledzenie stron Twitter
  • śledzenie stron Digg
  • oglądanie filmów na YouTube
  • oglądanie stron w auto-surfie
 3. Każdy użytkownik ma możliwość dokupenia pakietów punktów, które może wykorzystać w serwisie Like-Plus.pl | DARMOWA WYMIANA FANÓW - Lubię To do promowania swoich stron.
 4. Każdy użytkownik otrzyma 50 punktów za polecenie serwisu Like-Plus.pl | DARMOWA WYMIANA FANÓW - Lubię To nowemu użytkownikowi, który założy konto i porawnie zweryfikuje adres e-mail.

IV. Ochrona oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa dostęu do jego konta w serwisie Like-Plus.pl | DARMOWA WYMIANA FANÓW - Lubię To.
 2. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku zaniechań i/lub zaniedbań po stronie użytkownika.
 3. Rejestrując się użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych.
 4. Dane podane przez użytkownika będą przetwarzane przez serwis Like-Plus.pl | DARMOWA WYMIANA FANÓW - Lubię To w celach realizowania oferowanych usług.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany wprowadzonych przez siebie danych.
 6. Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy serwisu bez podania przyczyny.
  W tym celu należy skontaktować się z administracją poprzez formularz kontaktowy.
  Jest to jednoznaczne z usunięciem konta użytkownika.

V. Odpowiedzialność

 1. Administracja serwisu Like-Plus.pl | DARMOWA WYMIANA FANÓW - Lubię To oświadcza, iż dołoży wszelkich starań dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu, jednak administracja serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane jego działaniem lub brakiem funkcjonowania.
 2. Administracja serwisu Like-Plus.pl | DARMOWA WYMIANA FANÓW - Lubię To nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem danych logowania osobom trzecim.
 3. Administracja serwisu Like-Plus.pl | DARMOWA WYMIANA FANÓW - Lubię To nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty wynikłe z błędów oprogramowania, spowodowne szkodliwym oprogramowaniem pochodzącym z zewnątrz lub znajdującym się na komputerze użytkownika oraz innych zdarzeń losowych.
 4. Administracja serwisu Like-Plus.pl | DARMOWA WYMIANA FANÓW - Lubię To nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnionych na stronie materiałów.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administracja serwisu Like-Plus.pl | DARMOWA WYMIANA FANÓW - Lubię To nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą linki publikowane przez użytkowników serwisu Like-Plus.pl | DARMOWA WYMIANA FANÓW - Lubię To.
 2. Administracja serwisu Like-Plus.pl | DARMOWA WYMIANA FANÓW - Lubię To zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
  O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani komunikatem zamieszczonym na stronie.
  Korzystanie z usług serwisu po zmianie regulaminu jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 3. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
 4. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu, w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.
 5. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu Like-Plus.pl | DARMOWA WYMIANA FANÓW - Lubię To do jakichkolwiek działań niezgodnych z jego przeznaczeniem.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu Like-Plus.pl | DARMOWA WYMIANA FANÓW - Lubię To należy zgłaszać przez formularz kontaktowy. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 21 dni.
 7. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika, a w szczególności naruszenia zasad poufności danych, administrator może, bez ostrzeżenia, bezpowrotnie skasować konto użytkownika.
 8. Użytkownik może usunąć konto z serwisu Like-Plus.pl | DARMOWA WYMIANA FANÓW - Lubię To wysyłając prośbę poprzez formularz kontaktowy.
 9. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem właściwe są przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o usługach świadczonych drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.